Musikk / Music

Cover digital

 

 

 

 

 

 
Utgitt 25. januar 2019 / Released January 25th 2019.

Hilde Brunsvik                           tekst, musikk, vokal / music, lyrics, vocals
Dag-Filip Roaldsnes                 flygel / grand piano
Petter Kragstad                          flygel / grand piano I’m Not Here
Bjørn Klakegg                             gitarer / guitars
David Aleksander Sjølie          gitarer /guitars About Summer Rain
Helge Olav Ellingsen                bass /upright bass
Vidar Lunden                              lyd, perkusjon, synthbass /
                                                        sound, percussion, synthbass

Innspilt og mikset i Musikkloftet studio, Asker.
About Summer Rain innspilt og mikset i Bark studio, Oslo.

Recorded and mixed in Musikkloftet Studio, Asker.
About Summer Rain recorded and mixed in Bark Studio, Oslo.

Tittelspor / Title track «Run For Love»

 

Utgitt av / Released by Park Grammofon

park_logo copy

Bøker / Books

Fiskens ansikt, noveller (Aschehoug 1989)
Heksesmør, noveller (Aschehoug 1992)
Spor etter vind, roman (Aschehoug 1996)
Stemmen, roman (Aschehoug 2001)
En guide til Oslo domkirke (Oslo domkirke 2003)
Einar «Pastor’n» Iversen, biografi (Aschehoug 2010)
Reise til menneskene, roman (Solum 2017)