Bøker / Books

Fiskens ansikt, noveller (Aschehoug 1989)
Heksesmør, noveller (Aschehoug 1992)
Spor etter vind, roman (Aschehoug 1996)
Stemmen, roman (Aschehoug 2001)
En guide til Oslo domkirke (Oslo domkirke 2003)
Einar «Pastor’n» Iversen, biografi (Aschehoug 2010)
Reise til menneskene, roman (Solum Bokvennen 2017)
Kamma/Emma, roman (Solum Bokvennen 2021)