Musikk / Music

Cover digital

 

 

 

 

 

 
Utgitt 25. januar 2019 / Released January 25th 2019.

Hilde Brunsvik                           tekst, musikk, vokal / music, lyrics, vocals
Dag-Filip Roaldsnes                 flygel / grand piano
Petter Kragstad                          flygel / grand piano I’m Not Here
Bjørn Klakegg                             gitarer / guitars
David Aleksander Sjølie          gitarer /guitars About Summer Rain
Helge Olav Ellingsen                bass /upright bass
Vidar Lunden                              lyd, perkusjon, synthbass /
                                                        sound, percussion, synthbass

Innspilt og mikset i Musikkloftet studio, Asker.
About Summer Rain innspilt og mikset i Bark studio, Oslo.

Recorded and mixed in Musikkloftet Studio, Asker.
About Summer Rain recorded and mixed in Bark Studio, Oslo.

Tittelspor / Title track «Run For Love»

 

Utgitt av / Released by Park Grammofon

park_logo copy